Dit udbytte

What’s in it for you?

Hvad får du og din organisation ud af at arbejde sammen med affect? Kunder er ikke ens og derfor er der også stor variation i Jeres behov, krav og forventninger til os som samarbejdspartner. Der er dog sammenfald på visse områder, og dem har vi beskrevet nedenfor. De bygger på den feed back vi har fået fra vores kundeprojekter, samt vores mangeårige erfaring med at skabe langvarige, udbytterige samarbejdsrelationer.

  

Attraktiv ROI

At indkøbe ekstern konsulenthjælp skal give mening. Både fagligt, udviklingsmæssigt og i høj grad også økonomisk. I vores projekter beregner vi så vidt muligt ROI sammen med Jer så I kan se, om I kan bytte 1 investeret krone til 8, til 12 eller mere. Vi vill tilføre værdi på viden, færdigheder, økonomi mm.

  

Interesse

Vi vil både før, under og efter et projekt udvise reel interesse for Jer som kunde. Vi bruger tid på at tilegne os viden og indsigt i Jeres forretning, virksomhedskultur, branchens karakteristika, Jeres marked, udfordringer, muligheder, strategi, kunder, mission, vision, tilfredshedsmålinger med mere. Vi vil agere med flid, ansvar og initiativ som var det vores egen virksomhed, og med ejerskab for vores fælles projektmål.

  

Positivt udfordrende

“Enten finder vi en vej, eller også laver vi en” Sådan sagde hærføreren Hannibal fra Khartago under den 2. Puniske krig. Det motto passer godt til vores konsulenthus. I kan forvente at vi udfordrer Jer og Jeres medarbejdere. Vi udfordrer holdninger, adfærd, beslutninger, strategier, barrierer og meget andet. Vi tør tale om alt, selv de lyserøde elefanter i lokalet, og vi er eksperter i at stille spørgsmål og til at finde de rigtige løsninger sammen med Jer. Vi deltager altid med begejstring, passion og energi iblandet godt humør.

  

Forankring

Spild af tid og penge! Mange kunder har oplevet at deres investering i ekstern support er blevet tabt på gulvet, fordi implementering, eksekvering og varig forankring af forandringer, nye værktøjer, processer og kulturændringer ikke blev gennemført. Ofte er årsagen at konsulenten forlader projektet for tidligt, og virksomheden skal herefter selv gennemføre implementeringen. Vores erfaring er at gennemførelse af kulturelle forandringer er svært, dels grundet indbygget menneskelig modstand mod forandringer, og dels grundet manglende ressourcer og tid. Hos affect bliver vi hos Jer gennem forankringsperioden, og giver en hånd i ryggen med gennemførelsen og eksekveringen af det samlede projekt.

  

En aftale er en aftale

Vi leverer rettidigt og vi leverer det indhold der er aftalt. Vi er velforberedte og i kontrol med projektet, rådgiver undervejs, og siger fra hvis noget ikke kan lade sig gøre. Der kommer ikke økonomiske overraskelser i form af ekstra fakturaer udover hvad der måtte være aftalt. Du kan forvente at vi siger hvad vi gør, og gør hvad vi siger.

  

Vores team

Partnere og konsulenter hos affect har alle haft nøgleroller i mellemstore og store virksomheder nationalt som internationalt. Vi har alle haft personaleansvar, har været repræsenteret i ledergrupper, direktion og bestyrelser, og har derfor arbejdet på både strategisk, taktisk og operationelt niveau. Hos os får du sparring fra konsulenter der har prøvet det selv, vi har alle været i fronten og ved hvad det kræver, og vi kender mulighederne, barriererne og faldgruberne.