Vi tilbyder

Vores kompetencer

Når virksomheder indkøber managementkonsulenter køber de viden, færdigheder og erfaring. Vores partnere og konsulenter er teoretisk velfunderede. Vi har alle flere års erfaring som ledere på såvel operationelt, taktisk og strategisk niveau, i både danske og internationale virksomheder. Det betyder for vores kunder at vi er kompetente sparringspartnere for både medarbejdere,  linjeledere, direktioner og bestyrelser.
LEDERUDVIKLING
God ledelse er som velfungerende økosystem – komplekst. Hos affect arbejder vi med at styrke og accelerere ledernes personlige indsigt og teoretiske ballast, ligesom vi arbejder med ny forskning og relevante hverdagscases, sat ind i deltagernes egen kontekst og virke.
Læs videre
SERVICE EXCELLENCE
Når kunder vurderer serviceoplevelser sker det oftest ubevidst og gennem følelser. Service excellence handler om at forstå kundens behov, deres forventninger og den grundlæggende psykologi når mennesker mødes i sandhedens øjeblik.
Læs videre
EFFEKTIVITET
Hvad kendetegner en god dag? De fleste vil svare at det er en dag hvor de har nået det de havde planlagt. For mange mennesker er der få af disse dage. Vores fokus er de faktorer der skaber både personlig og organisatorisk effektivitet. Og fremfor alt en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv.
Læs videre
SALG OG SALGSLEDELSE
En af virksomhedens primære opgaver er at skabe kunder. Kompetente sælgere og rådgivere skaber mange kunder, ligesom det modsatte også er tilfældet. Salget starter når kunden siger nej, alt andet er ordremodtagelse. Hvordan reagerer din salgsorganisation når kunden siger nej?
Læs videre

Vores services

Vores kunder har forskellige behov, og det har vi indrettet vores services efter. Herunder kan du gå på opdagelse i dine muligheder. Og kan du ikke finde det du søger så kontakt os endelig, så løser vi det sammen.

Virksomheds-tilpassede projekter

Vi tilpasser form og indhold til din virksomheds behov. Afsættet er vores projekt arkitektur som sikrer en indsigtsfuld proces med analyse, pre måling, design, leverance, forankring samt effektmåling.

Foredrag ………………………….

Vores foredrag kan enten bestilles direkte til din virksomhed, eller du kan melde dig til de foredrag vi afholder i løbet af året. Disse foredrag vil blive markedsført her på sitet, på de sociale medier og som direkte invitationer. …………………………….

Coaching  ………………………….

Coaching er en velkendt metode til udvikling og frigørelse af menneskelige potentialer. Vores coaches er alle certificerede og arbejder med såvel personlig udvikling som business coaching på alle organisatoriske niveauer.  ………………………….

Åbne kurser/seminarer

Åbne kurser og seminarer er for dig der ønsker at udvikle dine personlige kompetencer, og blive inspireret af deltagere fra andre virksomheder. Se aktiviteterne i vores kalender.  …………………………. ………………………….

Akademier

Et akademi er skræddersyet til din virksomhed, og bygges typisk over et fagtema eksempelvis ledelse, service eller coaching. Kompetenceudviklingen begynder med at vi træner basisteori, herefter bygger vi på med de rutinerede temaer, for at slutte af med at gøre dig til ekspert. Forløbet afsluttes typisk med eksamen.

Surveys & assessments

Vores digitale platform af surveys og assessments kan enten indgå som et led i en foranalyse, som en del af træningen eller som effektmåling før og efter et træningsforløb. Alternativt kan det benyttes som et stand alone produkt. …………………………. ………………………….  ……………………………………………………. ………………………….

HR support

Små og mellemstore virksomheder kan have den udfordring, at de mangler konkret viden, kompetence og ressourcer på HR området. Kontakt os og lad os hjælpe dig med dine HR opgaver såsom tilfredshedsmålinger, jura, on boarding, exit interview, rekrutteringsprocesser, eller blot det gode råd. ………………………

Interim management

Har du prøvet at skulle undvære en nøglemedarbejder i en længere periode på grund af barsel, sygdom, længerevarende orlov eller andet? Vi kan hjælpe med en interim løsning hvor du får hjælp af en af vores eksperter på det fagområde du lider nød på i kortere eller længere perioder. ……………………………………………………. ………………………….

Projekt arkitektur

Vi anvender vores projekt arkitektur når vi tilpasser et projekt til vores kunders individuelle behov. Modellen sikrer en kvalitativ processtruktur hvor alle væsentlige forholdt drøftes, undersøges og analyseres, så det projekt der skal leveres designes optimalt.
BEHOV
I denne projektfase drøftes projektmodellen igennem, vi diskuterer organisatoriske symptomer, udviklingsbehov og mulige løsninger, hvorefter projektet pre designes, præsenteres som oplæg for endeligt at aftales.
RESEARCH
Vi undersøger årsager og virkninger ved brug af en række analyseredskaber såsom, surveys, assessments, interviews af ledere, medarbejdere og kunder, vi læser strategier, trivselsundersøgelser og tilfredsmålinger. Herefter designes det endelige projekt i relation til form, indhold, øvelser, materialer etc.
PÅVIRKNING
I påvirkningsfasen kommunikeres projektet til organisationen, og der afholdes eventuelt et pilotprojekt. Forløbet kan startes op med et energigivende og informativt kick off. Herefter afholdes den aftalte træning.
INTEGRATION
Aflæringen af ny viden og færdigheder foregår hastigt, og forandringer tager tid, hvilket er årsagen til at vi prioriterer forankring højt. Vi anvender ca. 50 % af den samlede projekt tid på at hjælpe vores kunder med at implementere og eksekvere på aftalte aktiviteter. Det er vores erfaring at succesen til en høj return of Investment samt varig forandring skal findes i forankringsprogrammet