Om os

Teamet bag

Vores team er sammensat med fokus på både fællesskab og forskellighed. Vi har lagt vægt på, at teamet deler en række fælles værdier, hvorimod vores faglige kompetencer er meget forskellige. Kun derigennem kan vi bringe den rette kompetence og ekspertise ind i vores projekter.

Johnny H. Jensen

Partner
+45 22 60 65 46
jhj@affect.dk

Portrætbillede af Mette Hassinggaard

Mette Hassinggaard

Partner
+45 21 35 18 01¨
meh@affect.dk

Charlotte N. Gøttler

Seniorkonsulent
+45 20 53 65 45
chg@affect.dk

Suzanne Darmer

Seniorkonsulent
+ 45 31 31 10 81
sda@affect.dk

Lotte Welløw Borch

Seniorkonsulent
+45 51 36 00 71
lwb@affect.dk

Jes Mikkel Svare

Seniorkonsulent 
+45 40 25 34 48
jms@affect.dk

VISION

Vi vil frigøre menneskelige og organisatoriske potentialer ved, at kultivere ledelses- og medarbejderkulturen gennem påvirkninger og udfordringer

MISSION

Vores services vil til enhver tid blive designet med en nøjagtighed og begavelse, så de afspejler vores kunders unikke behov. Vi vil være passionerede, kompetente og viljefaste i vores stræben efter at opfylde vores kunders forventninger til vores partnerskab.

affect = påvirkning 

Vi er et konsulenthus med en stærk vision om at ville påvirke og forandre ledelses- og medarbejderkulturen i erhvervslivet. For vi synes den trænger. Vores fokus er lederskabet og medarbejderskabet. Med afsæt i hjernen, hjertet, holdning, adfærd og kompetencer, arbejder vi med de faktorer der har betydning for at organisationer kan agere agilt med energi, overblik og samhørighed.

Set fra et medarbejdersynspunkt skal god ledelse være en selvfølge. Det skaber energi, motivation, selvværd og frigør potentialer. God ledelse kommer ikke af sig selv. Det kræver at du er leder fordi du vil udrette noget gennem andre mennesker, og ikke fordi du vil være noget. At blive og forblive en god leder kræver selvindsigt samt kontinuerlig uddannelse og træning.

Ledelsen har brug for at du som medarbejder besidder det gode medarbejderskab. Du skal være loyal mod selskabets mål, beslutninger, kunder etc. Du skal tage ansvar og initiativ af egen drift, arbejde ihærdigt, flittigt og effektivt, med høj moral og etik. Kun derigennem får ledelsen tid til og mulighed for, at prioritere udvikling af dig som medarbejder og forretningen.

Hos affect er vi drevet af nysgerrighed og ønsket om at påvirke. Vi udfordrer holdning og adfærd, vi er utrætteligt engagerede i vores kunders hverdag og deres udviklings- og vækstpotentialer. Det giver os energi, det er vores DNA og vi kan ikke lade være.