Mand der sover på arbejdet omringet af kaffekopper

Er der energikrise i din virksomhed?

Jo mere energi der er i din organisation, desto mere motiverede, engagerede og produktive er medarbejderne. Modsat gælder det selvfølgeligt, hvis en organisation er uden eller med meget lidt energi.

Organisatorisk energi skal blandt andet bruges til at skabe resultater, sikre virksomhedens overlevelse, løse problemer, skabe bedre interne og eksterne relationer, udveksling af viden og kompetencer, øge kvaliteten af de løste opgaver, at kunne modstå kriser, skabe fornyelse, og dermed styrke selskabets indtjening og overlevelse. 

Energi skabes og nedbrydes af en række faktorer, som opdeles i to grupper:

 1. Medarbejderens egen holdning/adfærd samt dennes syn på egne kollegaer og på ledelsen, som jo også er kollegaer. Forhold som engagement, loyalitet, ansvar, initiativ, relationer, produktivitet, relationer og fleksibilitet, er alle faktorer som har afgørende betydning for energiniveauet. 
 2. Organisatoriske forhold, der har indflydelse på energien i organisationen. Det er forhold som selskabets vision, personalepolitik, Vi-kultur, løn og ansættelsesvilkår, karriereudvikling, ledelsessystemer, ledelsesstil og kommunikation der er af vital betydning.

I virksomheder med høj energi eksisterer der det vi hos affect management kalder medarbejderskab. Disse organisationer har typisk en kultur, hvor følgende kendetegn er fremherskende:

 • Engagementet er højt.
 • Alle fokuserer på mulighederne og fremtiden.
 • Alle viser stolthed over at være ansat i virksomheden.
 • De nøjes ikke med at tale om tingene – de gør noget ved dem.
 • De har det sjovt sammen og glæder sig til at komme på arbejde.
 • De hjælper og opmuntrer hinanden.
 • Alle er fleksible og indstillet på at arbejde på tværs af traditionelle grænser.
 • Miljøet er præget af sammenhold, begejstring og kampånd.
 • Alle er aktive „spillere“ – og ikke passive tilskuere.
 • Deres kommunikation er baseret på åbenhed og tillid.
 • Der bliver skabt resultater.

Organisationer med lav energi er kendetegnet ved:

 • Der fokuseres mere på problemer end på muligheder.
 • Man taler mere om fortiden end om fremtiden.
 • Man har glemt at have det sjovt sammen.
 • Man har svært ved at se udfordringen i det man gør.
 • Man søger at unddrage sig ansvar.
 • Der sker ingen forbedring eller fornyelse.
 • Der tages ingen initiativer.
 • Man taler ikke med mennesker – men om dem.
 • Man skuffes, når tingene ikke går som forventet.
 • Man er meget ufleksibel og holder på sit.
 • Man tænker negativt.
 • Når det går dårligt, giver man ydre omstændigheder skylden.

Hvis du vil arbejde på at skabe mere energi i din organisation, får du her 5 bud på, hvad du kan fokusere på:

 1. Sørg for at selskabets vision er klar og tydelig, og forklar baggrunden og målet med visionen. Vær sikker på at alle medarbejdere og ledere forstår og anerkender visionen. Gør visionen synlig, og sørg for at den bruges som en kontinuerlig referenceramme.
 2. Definér Jeres ledelseskultur og ledelsesprincipper. Fortæl organisationen hvilken type ledelse der kendetegner lige netop Jeres organisation, og sørg for at leve op til det.
 3. Kontinuerlig træning og uddannelse af såvel medarbejdere som ledere, er med til at fastholde og udvikle Jeres talentmasse. Det øger samtidig Jeres selvværd som organisation, og øger summen af kompetencer. Dermed styrkes Jeres konkurrencekraft.
 4. I en undersøgelse blandt 2000 virksomheder svarede 65%, at årsagen til dårlig performance i virksomheden skyldtes manglende feed back kultur. Træn både ledere og medarbejdere i, at give feed back til hinanden. Giv ros hinanden både horisontalt og vertikalt, og etablér en kultur hvor det er tilladt at give hinanden gode råd. Lad være med at kritisér den ene nullermand du kan finde, hvis hele lokalet er gjort flot rent.
 5. Opbyg tro, tillid, loyalitet og selvværd. Langt størsteparten af de mennesker der går på arbejde, vil gerne gøre et godt stykke arbejde. De fleste både kan og vil. Fortæl hvad I forventer af hinanden, giv plads til at medarbejderne kan løse deres opgaver og yd støtte og hjælp når det behøves.

Vi håber du blev inspireret, tak fordi du læste vores artikel.