Det Forsømte Forår – Lektor Blomme Foto: Henrik Petit/Scanpix

Er du lederskabets lektor Blomme?

Du husker ham nok. Lektor Blomme. Uforligneligt spillet af prisvindende Frits Helmuth i filmen “Det forsømte forår” fra 1993. I filmen var Lektor Blomme på sin vis en fremragende lærer. Han forsøgte at uddanne flittige og oplyste elever, han var engageret, pligtopfyldende og stillede store krav til både sine elever og til sig selv. Lektor Blomme havde dog også andre, og mindre sympatiske personlighedstræk. Han skildrers som en magtsyg, brutal og fornedrende personage, der uomtvisteligt brændemærkede enkelte af sine elever for livet.

Findes Lektor Blomme så i virkeligheden, han blev jo i filmen taget af dage med et forgiftet maltbolsje? Ja da! Og det endda i bedste velgående. Når jeg spørger de ledere og medarbejdere jeg underviser om hvor mange, der har haft en “Lektor Blomme” i deres skoletid, så er det hovedparten der bekræfter, at det har de.

Jeg fristes altid til at stille yderligere et spørgsmål. Det lyder således: “Hvor mange af Jer har så haft en chef/leder der kunne minde om Lektor Blomme?” Kan du gætte hvor mange der rækker en arm i vejret? Helt rigtig gættet – stort set alle beklageligvis. Så ja, lektor Blomme er her endnu, dog i en mindre tydelig udgave. 

Hvorfor oplever ansatte i vores arbejdsstyrke, dårlig ledelse? Listen med svar på det spørgsmål er lang. Når mennesker skal agere sammen, er det komplekse kemiske processer der er afgørende for, om vi synes godt om hinanden eller ej. Ledelse er derfor også en kompleks disciplin. Der indgår både faglige kompetencer og menneskelige egenskaber. Nogle medarbejdere får energi af deres leder, mens andre i samme afdeling ikke bryder sig om pågældende. Der er dog forhold som vi selv er herre over i en vis udstrækning, og som ikke i samme grad reguleres af komplekse kemiske processer. Her er min top 3 liste:  

1) For mange ledere, starter karrieren mere eller mindre tilfældigt ansporet af nysgerrighed, ambitioner, pludseligt opståede muligheder etc. Hvis jeg på lidt grov vis skal inddele ledere i kategorier, så er det min oplevelse at der eksisterer der 2 typer af ledere:

  • De der er ledere fordi de gerne vil udrette noget.
  • De der er ledere fordi de gerne vil være noget.

I langt de fleste lederstillinger får du indflydelse, prokura, magt, prestige, ansvar, frihed mm. Og der er uendelig stor forskel på, hvorledes mennesker forvalter disse ledelsesmæssige vilkår på, afhængig af om du er en leder der gerne vil udrette noget eller om du vil være noget. Så hvis du er leder, så kig dig selv grundigt i spejlet og spørg dig selv:

a) Hvorfor er jeg leder?

b) Hvilken type leder er jeg?

C) Hvad vil jeg være kendt for?

d) Hvad er gevinsten for min virksomhed, mine kollegaer og mine medarbejder ved at jeg er deres leder?

Hvis du er leder af de forkerte årsager er du i risiko for enten at udvikle dig til, eller allerede at være, lederskabets Lektor Blomme. 

2) Når virksomheder skal rekruttere nye medarbejdere, herunder også ledere, er der vigtigt at gå grundigt til værks. Jo mere grundig du er, desto større er sandsynligheden for, at ansættelsen bliver en succes for virksomheden, kunderne, leverandørerne, kollegaerne, medarbejderne og lederen selv. Alternativt indgår du væddemål med dig selv, og risikoen for fiasko stiger i takt med, at du springer delelementer i processen over. En god rekrutteringsproces indeholder 3 faser, nemlig Før, Under og Efter fasen.

  • I Før fasen defineres og beskrives/stillingens karakter, rollen, opgaver, ansvar, virkefelt, prokura etc., og man fastlægger hvordan den optimale kandidatprofil ser ud.
  • Herefter starter Under fasen, hvor indkomne ansøgninger valideres op mod optimal profilen, der gennemføres interviews, test og der tages referencer.
  • Når stillingen er besat og den nye leder starter i sit virke, begynder Efter fasen. Opstarten bør indeholde et nøje planlagt introforløb, hvor lederen indføres i mission, vision, værdier, strategier, budgetter, handlingsplaner, mål for henholdsvis virksomheden, eget ansvarsområde, egne mål samt medarbejdernes mål og meget mere.

3) Den kontinuerlige udvikling af lederens såvel teoretiske fundamenter som personlige egenskaber er essentielt. Desværre er den også enten mangelfuld eller slet ikke eksisterende i mange virksomheder. I denne sammenhæng er det dog vigtigt at huske på, at det ikke udelukkende er virksomhedens ansvar, at du som leder bliver bedre funderet. Det er også dit eget ansvar. Hvis en fodboldspiller, håndboldspiller eller lign. gerne vil udtages til holdet når der skal spilles kampe, men ikke er dygtig nok, så bliver den enkelte spiller nødt til at træne. Og hvis den træning klubben stiller til rådighed ikke er tilstrækkelig til at man kommer på holdet, må man selvtræne i sin fritid. Det kan man som leder gøre ved at gå til foredrag, købe lærebøger, tage kurser etc. 

Så mit råd til dig som er leder, eller som står over for en udnævnelse er:

  • Vurdér nøje dit motiv for at være leder, vil du udrette noget eller vil du være noget.
  • Tænk grundigt over hvilke 3-5 egenskaber der skal kendetegne dig som leder, og som er dine personlige fingeraftryk.
  • Efterspørg jævnligt feed back fra dine omgivelser, det vil give dig et godt billede af, om du efterlever dine egne målsætninger for ledelse.

Tak fordi du læste denne artikel.